O autorovi

Jan Rippl

Vážení čtenáři!
Vítejte na mém osobním blogu, provozovaném na službě Blogger, poskytované společností Google Inc. Jmenuji se Jan Rippl, narozen 11. prosince 1980 v Chebu, v současné době zaměstnán u společnosti Carvac s. r. o., léčebně dlouhodobě nemocných v Aši, a to na pozici sanitář. V současné době se zároveň připravuji na výkon povolání praktické zdravotní sestry formou dálkového studia na střední zdravotnické škole v Chebu.

Jan Rippl
Jan Rippl

Můj plán...

Dne 1. ledna 2020, jsem se definitivně rozhodl, využívat naplno produktů a služeb od společnosti Google Inc., zahrnující mimo jiné i tento populární publikační systém pod názvem Blogger, jakožto výchozí nástroj pro mé publikování elektronického obsahu v síti internet (Primární složka nástrojů). Od nynějška budu takovýto obsah distribuovat na doméně janrippl.cz, nesoucí mé křestní jméno a příjmení. Důvod je prostý! Mojí snahou je ušetřit si čas, práci, a peníze... Až doposavad jsem usiloval o provoz vlastního, soukromého, autonomního, fyzického serveru, připojeného do celosvětové sítě internet, s možností jeho plné kontroly, a to za stejným účelem, uvedeným výše. Existuje mnoho aktivit, kterým se více méně ve svém volném čase věnuji, přičemž realizace některých z nich je přímo závislá na koordinaci s orgány místní samosprávy, či majitelů nemovitostí, a v neposlední řadě pak i na komunikaci s veřejností, jako takovou.


Otázkou je, zda je pro tyto účely, je provoz takové to vlastní síťové infrastruktury, tím správným a účelným způsobem, jak tento předpoklad realizovat v praxi, kdy existují mnohem efektivnější nástroje, které lze mnohem snadněji a s elegancí pro tyto účely využít... Ačkoliv se mi již před několika lety povedlo, zřídit si vlastní internetový server zřídit, nakonec jsem se rozhodl ponechat si jej pouze jako zálohu pro případ, že nebudu schopen nalézt vhodné řešení pro realizaci některé dílčí záležitosti, související s mým plánem pro rok 2020...

Jan Rippl
Jan Rippl

Mé aktivity...

Oč tu tedy vlastně běží?